Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2020 rok

­

ZARZĄDZENIE NR 516/BAiKW/2019

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

 

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2020 rok.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

  1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Knurów.

     

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

 

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Informację wytworzył:Adam Rams
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2019 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2019 12:02 Edycja dokumentu (Marzena Filuś)
30.12.2019 12:00 Utworzenie dokumentu. (Marzena Filuś)