Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".

­

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów" Nr ZP.272.1.2.2021 z dnia 27.01.2021 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:27.01.2021
Data publikacji:01.02.2021 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.02.2021 08:32 Utworzenie dokumentu. (Urszula Czarnecka)