Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze - palacza c.o.

­

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

poszukuje kandydata na stanowisko pracownicze – palacza c.o. na pełny etat


Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku pracy będzie należało m.in.:

 • nadzorowanie pracy i obsługa pieca kotła c.o. zgodnie z przepisami bhp i p.poż.
 • obsługa urządzeń służących do zasilania kotła c.o
 • utrzymywanie w stanie używalności urządzenia grzewcze
 • dozór obiektu
 • wykonywanie prac porządkowych, itp.

Pracownikiem na stanowisku palacza kotłów c.o. może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa

Wymagania:

 • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ma ukończony kurs palaczy c.o.
 • posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
 • urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku palacza kotłów c.o.


Podania o pracę prosimy składać w siedzibie MOPS w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2,
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na stanowisko palacza c.o.”, w terminie do 06.11.2006 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie, CV
 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, szkoleń lub kursów
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające powyższe wymagania
 • kserokopia dowodu osobistego (str. ze zdjęciem i str. z adresem)

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w powyższej sprawie jest:
Inspektor ds. Kadr i Organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie,
ul. Ks. A. Koziełka 2 – mgr Agata Tyrała – (32) 335-50-00

 

Z-ca Dyrektora MOPS Knurów
mgr Danuta Gawrońska

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze - palacza c.o.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Twardawa
Data na dokumencie:19.10.2006
Data publikacji:19.10.2006 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2006 20:20 Edycja dokumentu (Agata Twardawa)
19.10.2006 12:35 Utworzenie dokumentu. (Agata Twardawa)