Zakres działania

­

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności  szacowanie  ryzyka.

 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

 5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta , w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.

 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

 9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

 10. Nadzorowanie pracy kancelarii informacji niejawnych.

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Jan Bajorek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2012
Data publikacji:18.05.2004 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2018 11:05 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
13.08.2018 09:26 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
08.10.2013 11:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
08.10.2013 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.09.2013 11:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
14.09.2011 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
12.08.2008 14:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
18.05.2004 09:28 Utworzenie dokumentu. (Jan Bajorek)