Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dot. zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta

­

Uchwała Nr XLVIII/640/2006
Rady Miasta Knurów
Z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie miasta Knurów oraz zwrotu kosztów dotacji udzielanej na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie gminy dotującej te przedszkola.

Na podstawie art. 6 ust. 1. art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1, art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późno zm.) w związku z art 5 ust. 5, art. 80 ust. 1-2a, art. 90 ust. 1, 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. OZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.).

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zawieranie porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie miasta Knurów oraz zwrotu kosztów dotacji udzielanej na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie gminy dotującej te przedszkola.
  2. Warunki dotyczące zwrotu kosztów dotacji zostaną określone w zawartych porozumieniach.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Tomasz ReginekUzasadnienie:
Do Uchwały Nr XLVIII/640/2006 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie: zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie miasta Knurów oraz zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego przedszkola na terenie gminy dotującej te przedszkola.
Podjęcie uchwały ma usprawnić procedury zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów a innymi gminami w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielanych na dziecko w przedszkolu publicznym lub
niepublicznym prowadzonym przez podmiot inny niż Gmina. Obsługa porozumień oraz uzyskiwanie informacji o ilościach dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli należałaby do zadań MZJOś, który sporządzałby także projekty porozumień na zwrot kosztów dotacji oraz dokonywałby stosownych rozliczeń.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dot. zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Informację wytworzył:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:20.04.2006
Data publikacji:10.01.2007 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.01.2007 10:28 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Niewidok)