x 
Drukuj
Agnieszka Szczepańska 17.07.2007 14:45

Kontakt

­

 Kontakt:

Urząd Miasta Knurów

ul.dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
Centrala tel. (32) 339-22-66, 235-10-17, fax. (32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl

Sekretariat Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta:

tel.(32) 235-21-21, (32) 339-22-06, fax. (32) 235-15-21

sekretariat e-mail: sekretariat@knurow.pl


Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów  mieszczących się w Knurowie przy ul.dr. Floriana Ogana 5:


 • Wydział Organizacyjny i Kadr [OR] tel. (32) 339-22-65, e-mail: or@knurow.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego [USC] tel. (32) 339-22-48÷50, e-mail: usc@knurow.pl
 • Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej [SDG] tel. (32) 339-23-13, e-mail: sdg@knurow.pl
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego [SO] tel. (32) 339-22-81, e-mail (sprawy obywatelskie): so@knurow.pl, e-mail (zarządzanie kryzysowe): oc@knurow.pl
  • dowody osobiste: tel. (32) 339-22-47
  • meldunki: tel. (32) 339-22-00
  • zarządzanie kryzysowe: tel.: (32) 339 2304 ÷ 05
 • Wydział Finansów [FN] tel. (32) 339-2285÷91, e-mail: fn@knurow.pl
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej [BAiKW] tel.(32) 339-22-73, e-mail: aw@knurow.pl
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji [ABI], tel. (32) 339-22-94, e-mail: abi@knurow.pl
 • Wydział Budżetowy i Planowania [FB] tel. (32) 339-23-02, e-mail: fb@knurow.pl
 • Biuro Informatyków [BI] tel. (32) 339-22-95 e-mail:bi@knurow.pl
 • Wydział Zamówień Publicznych [ZP] tel. (32) 339-23-08÷10, e-mail: zp@knurow.pl
 • Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [BWP], tel.(32) 339-22-84, 339-22-93, e-mail: bwz@knurow.pl
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska [GKRiOŚ] tel. (32) 339-22-12÷16, fax. (32) 339-22-12, e-mail: gk@knurow.pl
 • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa [GR] tel. (32) 339-22-26÷29, e-mail: gr@knurow.pl
 • Wydział Inwestycji Miejskich [IM] tel.(32) 339-22-09÷11, fax.(32) 339-22-10, e-mail: inwestycje@knurow.pl

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów mieszczących się w Knurowie przy ul. Niepodległości 7:

 • Radca Prawny [RP] tel. (32) 339-22-84, e-mail:bop@knurow.pl
 • Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych [UR-RL] e-mail: ua@knurow.pl
  • [UA] tel.(32) 339-22-17÷20
  • [RL] tel. (32) 339-22-31÷32
 • Biuro Obsługi Rady Miasta [BRM] tel. (32) 339-22-58, fax. (32) 339-22-41, e-mail:brm@knurow.pl

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów mieszczących się w Knurowie przy ul.Niepodległości 5:


 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP [BHP] tel. (32) 339-22-25
 • Straż Miejska [SM]

przyjmuje zgłoszenia mieszkańców na całodobową linię telefoniczną:

tel.(32) 339-22-37, tel.(32) 330-15-58 

e-mail:sm@knurow.pl

tel.: 986 – bezpłatny z terenu KnurowaWykaz komórek  organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów mieszczących się w Knurowie poza w/w siedzibami:

 • Pełnomocnik Zdrowia [PZ], ul.Dworcowa 38a, pok.209, tel. (32) 339-23-11, e-mail: pz@knurow.pl
Wykaz Jednostek Organizacyjnych Miasta Knurowa:


 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [MOSIR], ul.Sztygarska, tel. (32) 330-49-10, e-mail: mosir_knurow@hot.pl
 • Miejski Zespół Jednostek Oświatowych [MZJOŚ], al.Lipowa 12, tel. (32) 235-27-00, e-mail: mzjos-knurow@oswiata.org.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [MOPS], ul. Koziełka 2, tel. (32) 335-50-06, e-mail: ops@knurow.pl
 • Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji [MZGLiA], ul.Floriana 4, tel.339-45-00, e-mail: mzglia@mzglia.pl

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kontakt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:Agnieszka Szczepańska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2007 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2013 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
26.03.2012 09:02 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
26.03.2012 08:58 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
14.09.2011 14:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
05.09.2011 10:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
06.06.2011 14:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.03.2010 15:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
26.01.2010 11:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 14:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
01.10.2009 13:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
29.07.2009 15:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
09.04.2009 11:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
13.03.2009 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
23.02.2009 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
26.01.2009 07:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
15.07.2008 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
20.05.2008 08:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
12.03.2008 13:09 Zmiana adresu Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (Agnieszka Szczepańska)
22.02.2008 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
17.07.2007 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
17.07.2007 14:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)