Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

­

 

RACHUNKI BANKOWE GMINY KNURÓW I URZĘDU MIASTA KNURÓW


Obsługa bankowa Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów prowadzona jest przez:

GETIN NOBLE BANK S.A.
z siedzibą: ul. Domaniewska 39 b, Warszawa

 

Rachunek bieżący Gminy Knurów
z siedzibą: 44 – 190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5


Numer rachunku:    08 1560 1081 2121 0517 3581 0001
Numer SWIFT:      GBGCPLPK
Numer IBAN:        PL 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

Numer rachunku:

08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

na rachunek winny być przekazywane środki m.in. z tytułu:

 • subwencji,
 • dotacji na zadania własne, zlecone, wynikające z umów i porozumień,
 • udziałów w podatkach od osób fizycznych,
 • dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy.

 

Rachunki Urzędu Miasta Knurów
z siedzibą: 44 – 190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5


Numer rachunku:

78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • opłaty produktowej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty za emblematy, licencje taxi.


Numer rachunku:

07 1560 1081 2121 0517 3581 0019

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • w tym: - podatku od nieruchomości,
  • - podatku od środków transportowych,
  • - podatku rolnego, leśnego,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty eksploatacyjnej.

 

Numer rachunku:

77 1560 1081 2121 0517 3581 0020

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • udostępnianie danych osobowych,
 • dyplikat wydania karty Dużej Rodziny.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
 

Dla potrzeb przekazywania przez Urzędy Skarbowe sprawozdań budżetowych udostępniamy dane skrytki do kontaktów elektronicznych z Gminą Knurów:


skrytka:   Gmina Knurów,
adres:  /969-15-97-553/skrytka

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2007 08:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.03.2020 09:29 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
18.04.2018 17:04 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
18.04.2018 17:02 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
20.03.2014 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
27.02.2014 15:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
05.09.2013 12:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
22.02.2012 14:12 Edycja dokumentu (Admin Admin)
02.02.2012 12:28 Edycja dokumentu (Jan Bajorek)
06.12.2010 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
07.01.2010 07:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
06.01.2010 14:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
06.01.2010 08:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
14.01.2009 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.12.2008 08:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
22.02.2008 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)