wykaz kart informacyjnych - formularz B

­

Spis kart informacyjnych Formularz B - karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień

  • wskazań lokalizacyjnych


Nr kar-ty

znak     sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

1

UA-76240-2/2007

Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Porządkowanie gospodarki ściekowejGminy Knurów-budowa i przebudowa sytemów kanalizacyjnych  obejmu- jące rejony B-I, B-II, B-III, B-IV, C-I, C-II,C-III, C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-VIII,D-I, D-II, D-III, D-IV, E-III, E-IV, E-V, E-VI, F-I, F-II, F-III, F-IV, H-I, H-II, H-III, H-IV, H-V, ( rejony oznaczonej na mapie jako B-1)    

Gmina Knurów, ul.Ogana 5

pełnomocnik:J.Łojewski Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej "Hydrosan" Sp. z o.o., Gliwice

ul.Sienkiewicza 10

2.

UA-76242-18/2007

 

Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia Przebudowa skrzyżowania Dw 921 ( ul.Niepodległości, ul.Rybnicka) z ul.Wilsona i ul.Michalskiego w Knurowie 

Zarząd Województwa Śląskiego , Katowice, ul. Ligonia 46

pełnomocnik:B.Zwierzyńska 

3.

GKRiOŚ-II-7635/9/08

 

 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 922/5 w Knurowie.

CORLEONE Sadowski Bartłomiej              ul. Wilsona 16/c/5 44-190 Knurów

4.

GKRiOŚ-II-7635/10/08

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna pospolita, 33 m2 krzewów z gatunku jałowiec na działce nr 885 w Knurowie.

osoba fizyczna

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:wykaz kart informacyjnych - formularz B
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Informację wytworzył:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2008 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.03.2008 12:32 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.02.2008 08:26 Edycja dokumentu (Delfina Brzezicka)