Elektroniczna Skrzynka Podawcza

­

 

Elektroniczna skrzynka podawcza
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów
 

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Knurów uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:
 

Elektroniczna skrzynka Podawcza – ePUAP


Korzystanie z usług Urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajduje się w dziale POMOC na platformie ePUAP.


UWAGA ! Urząd Marszałkowski podjął decyzję o wygaszaniu, z dniem 23.12.2021r., platformy sekap.pl.


Informacje jak założyć profil zaufany znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:
  1. ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18,
  2. Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2,
  3. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286,
  4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15,
  5. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2,
  6. Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
  7. ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Pszczyńska 44a,
  8. Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3,
  9. ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2008 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2022 11:35 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
05.01.2022 12:10 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
08.12.2021 14:30 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
16.07.2021 12:31 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
16.07.2021 12:23 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.08.2020 09:34 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
04.05.2018 11:57 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.09.2017 16:03 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
07.07.2017 11:56 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
12.10.2016 13:07 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.07.2016 12:22 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
20.01.2016 08:20 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
05.03.2015 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
27.05.2014 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
27.05.2014 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
07.10.2013 12:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
30.09.2013 11:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
03.10.2012 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)