Agnieszka Szczepańska 28.04.2008 08:28

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

­

 

Elektroniczna skrzynka podawcza
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów
 
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego złożenie podania (żądania,wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Knurów uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze na platformach SEKAP i ePUAP:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – SEKAP

Elektroniczna skrzynka Podawcza – ePUAP

Korzystanie z usług Urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej.

1. Na platformie SEKAP (www.sekap.pl) poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym  podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem CC SEKAP.

2. Na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajduje się w dziale POMOC na platformie SEKAP oraz POMOC na platformie ePEUP.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:
 1. ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18,
 2. Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2,
 3. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286,
 4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15,
 5. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2,
 6. Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
 7. ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2,
 8. Urzą Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3,
 9. ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.

Wykaz Urzędów wydających podpisy CC SEKAP w okolicy Knurowa:
 1. Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
 2. Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
 3. Urząd Miejski w  Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7,
 4. Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,
 5. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, ul. Powstańców 34.

Akceptowane Formaty:
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Urząd Miasta Knurów akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego:
Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2008 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2018 11:57 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.09.2017 16:03 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
07.07.2017 11:56 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
12.10.2016 13:07 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.07.2016 12:22 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
20.01.2016 08:20 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
05.03.2015 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
27.05.2014 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
27.05.2014 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
07.10.2013 12:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
30.09.2013 11:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
31.12.2012 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
03.10.2012 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
28.04.2008 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)