Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2019 16:38 ZP.271.2.3.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej
15.01.2019 11:09 ZP.271.2.4.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
14.01.2019 09:45 ZP.271.2.2.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
13.12.2018 13:24 ZP.271.2.79.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie
11.12.2018 12:24 ZP.271.2.77.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn.„Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów”
29.11.2018 13:06 ZP.271.2.76.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna".
21.11.2018 15:47 ZP.271.2.75.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”.
14.11.2018 15:12 ZP.271.2.74.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”.
31.10.2018 10:49 ZP.271.2.72.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
26.10.2018 11:19 ZP.271.2.73.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna