Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2019 11:10 ZP.271.2.35.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie
15.04.2019 12:39 ZP.271.2.34.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta
12.04.2019 13:22 ZP.271.2.32.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
10.04.2019 16:36 ZP.271.2.33.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynki mieszkalne przy ul. Poniatowskiego 4 i 6 oraz ul. Kościuszki 5
08.04.2019 13:40 ZP.271.2.30.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”.
03.04.2019 12:40 ZP.271.2.18.2019 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
29.03.2019 14:46 ZP.271.2.31.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
29.03.2019 11:37 ZP271.2.28.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów
27.03.2019 14:44 ZP.271.2.29.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie
20.03.2019 12:59 ZP.271.2.26.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów

1 2 3 4 5 6 następna