Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2022 12:43 ZP.271.2.26.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Administracja i utrzymanie cmentarzy
06.06.2022 12:20 ZP.271.2.28.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego wojska polskiego”
06.06.2022 11:51 ZP.271.2.30.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku Ratusza przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu”.
03.06.2022 12:26 ZP.271.2.29.2022 Ogloszenie o zamówieniu pn. Budowa oświetlenia ul. Jordana w Knurowie wraz z przebudową ww. ulicy w ramach zadania: 1) Budowa oświetlenia ul. Jordana w Knurowie, 2) Przebudowa ul. Jordana w Knurowie
27.05.2022 10:23 ZP.271.2.27.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa ul. Chmielnej w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych – etap I obejmujący przebudowę ul. Chmielnej od ul. Ks. Koziełka do posesji nr 13”w ramach zadania pn.: „Wykonanie dróg z płyt ażurowo - betonowych”
13.05.2022 12:23 ZP.271.2.25.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów
06.05.2022 12:09 ZP.271.2.24.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku Ratusza przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie - w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu.
06.05.2022 11:51 ZP.271.2.23.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Utrzymanie i pielęgnacja nowych zagospodarowanych terenów.
05.04.2022 12:48 ZP.271.2.22.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Jagły w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych w ramach zadania pn.: Wykonanie dróg z płyt ażurowo - betonowych
29.03.2022 12:29 ZP.271.2.21.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie” w ramach zadania pn. „Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych w tym wymiana piasku na placach piaskowych”

1 2 3 4 5 6 następna