Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2020 13:20 ZP.271.2.24.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”
30.04.2020 12:51 ZP.271.2.23.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
29.04.2020 13:18 ZP.271.2.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie.
27.04.2020 14:54 ZP.271.2.22.2020 Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi
27.04.2020 14:03 ZP.272.1.21.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
16.04.2020 09:53 ZP.271.2.20.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
15.04.2020 14:15 ZP.271.2.19.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
14.04.2020 14:29 ZP.271.2.18.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów.
13.03.2020 13:03 ZP.271.2.17.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
12.03.2020 10:36 ZP.271.2.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.

1 2 3 4 5 6 następna