Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2018 13:29 ZP.271.2.71.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie.
17.10.2018 16:12 ZP.271.2.64.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
16.10.2018 14:31 ZP.271.2.70.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
11.10.2018 11:43 ZP.271.2.68.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn.„Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów”
02.10.2018 13:07 ZP.271.2.66.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
02.10.2018 09:09 ZP.271.2.67.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
25.09.2018 13:36 ZP.271.2.65.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
04.09.2018 09:06 ZP.271.2.63.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)”
20.08.2018 13:07 ZP.271.2.62.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
16.08.2018 13:53 ZP.271.2.61.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna