Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2020 11:47 ZP.271.2.40.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie – Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
15.09.2020 09:59 ZP.271.2.39.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
20.08.2020 14:58 ZP.271.2.38.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie” - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie”.
14.08.2020 10:46 ZP.271.2.36.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
13.08.2020 09:16 ZP.271.2.37.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
31.07.2020 10:13 ZP.271.2.35.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku.
29.07.2020 15:41 ZP.271.2.34.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową
22.07.2020 14:48 ZP.271.2.32.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.
22.07.2020 13:15 ZP.271.2.33.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.
22.07.2020 10:24 ZP.271.2.29.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 17 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna