Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2020 11:49 ZP.271.2.31.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
13.07.2020 14:36 ZP.271.2.30.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.”
03.07.2020 09:46 ZP.271.2.26.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
25.06.2020 09:48 ZP.271.2.25.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku
22.06.2020 14:55 ZP.271.2.28.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej i Słonecznej na okres 24 miesięcy
17.06.2020 16:32 ZP.271.2.27.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja, Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
07.05.2020 13:20 ZP.271.2.24.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”
30.04.2020 12:51 ZP.271.2.23.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
29.04.2020 13:18 ZP.271.2.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie.
27.04.2020 14:54 ZP.271.2.22.2020 Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna