Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2019 12:40 ZP.271.2.18.2019 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
29.03.2019 14:46 ZP.271.2.31.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
29.03.2019 11:37 ZP271.2.28.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów
27.03.2019 14:44 ZP.271.2.29.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie
20.03.2019 12:59 ZP.271.2.26.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów
19.03.2019 14:16 ZP.271.2.25.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Otwarta Strefa Aktywności: ul. Szpitalna”.
19.03.2019 13:53 ZP.271.2.27.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja serwerów
13.03.2019 12:36 ZP.271.2.23.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.
06.03.2019 15:22 ZP.271.2.22.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew i krzewów.
06.03.2019 11:30 ZP.271.2.24.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna