Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2020 14:03 ZP.272.1.21.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
16.04.2020 09:53 ZP.271.2.20.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
15.04.2020 14:15 ZP.271.2.19.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
14.04.2020 14:29 ZP.271.2.18.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów.
13.03.2020 13:03 ZP.271.2.17.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
12.03.2020 10:36 ZP.271.2.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.
05.03.2020 12:20 ZP.271.2.10.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
04.03.2020 13:35 ZP.271.2.11.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów Zadanie 2: Remont nawierzchni dróg tymczasowych z użyciem płyt wielootworowych
03.03.2020 14:51 ZP.271.2.12.2020 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pn. Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie.
27.02.2020 13:47 ZP.271.2.13.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja Serwerów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna