Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2019 15:22 ZP.271.2.7.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
05.02.2019 13:48 ZP.271.2.6.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
31.01.2019 13:27 ZP.271.2.5.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
18.01.2019 12:33 ZP.271.2.1.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice –krzyżówka) - Rejon V”,
16.01.2019 16:38 ZP.271.2.3.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej
15.01.2019 11:09 ZP.271.2.4.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
14.01.2019 09:45 ZP.271.2.2.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie
13.12.2018 13:24 ZP.271.2.79.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie
11.12.2018 12:24 ZP.271.2.77.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn.„Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów”
29.11.2018 13:06 ZP.271.2.76.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna