Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2020 13:10 ZP.271.2.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie.
26.02.2020 17:04 ZP.271.2.9.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - w formule zaprojektuj i wybuduj
25.02.2020 13:48 ZP.271.2.8.2020 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)
13.02.2020 12:03 ZP.271.2.7.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa pilotażowego wdrożenia, uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w Knurowie w roku 2020
13.02.2020 12:03 ZP.271.2.4.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
06.02.2020 11:17 ZP.271.2.6.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie oraz pielęgnacja założonej zieleni
06.02.2020 11:11 ZP.271.2.5.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
30.01.2020 14:50 ZP.271.2.3.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Sokoła
27.01.2020 11:49 ZP.272.1.2.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Montaż toalety publicznej w rejonie ulicy Ułanów w Knurowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”
17.01.2020 09:30 ZP.271.2.1.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna