Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2019 15:13 ZP.271.2.70.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie"
11.12.2019 16:47 ZP.271.2.68.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
09.12.2019 15:09 ZP.271.2.69.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie"
21.11.2019 11:28 ZP.271.2.63.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów".
07.11.2019 14:15 ZP.271.2.62.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie
24.10.2019 14:58 ZP.271.2.61.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap”
15.10.2019 14:31 ZP.271.2.60.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
11.10.2019 10:10 ZP.271.2.59.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
24.09.2019 14:28 ZP.271.2.58.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
23.09.2019 13:23 ZP.271.2.57.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna