Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 16:01 II/27/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
10.12.2018 15:59 II/26/18 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm.
10.12.2018 15:58 II/25/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
10.12.2018 15:57 II/24/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
10.12.2018 15:56 II/23/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
10.12.2018 15:55 II/22/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
10.12.2018 15:54 II/21/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
10.12.2018 15:53 II/20/18 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
10.12.2018 15:31 II/19/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
10.12.2018 15:28 II/18/18 Uchwała w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

1 2 3 następna