Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2018 13:10 III/41/18 Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2016-2018” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/225/16 Rady Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2016r.
28.12.2018 13:06 III/40/18 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
28.12.2018 13:04 III/39/18 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
28.12.2018 13:02 III/38/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
28.12.2018 13:00 III/37/18 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
28.12.2018 12:59 III/36/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
28.12.2018 12:58 III/35/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
28.12.2018 12:57 III/34/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
28.12.2018 12:55 III/33/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
28.12.2018 12:53 III/32/18 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I

1 2 następna