Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2019 13:36 111/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
04.04.2019 13:34 110/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:33 109/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmianw budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:29 108/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
28.03.2019 08:57 107/PZ/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 161/PZ/18 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.04.2018r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zburzeń psychicznych w Knurowie
28.03.2019 08:54 106/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
28.03.2019 08:52 105/SO/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
27.03.2019 17:17 104/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
27.03.2019 17:14 103/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia X edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "KNURÓW - DOBRE PRZYKŁADY" za 2018r.
27.03.2019 17:12 102/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2018 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna