Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2019 17:10 101/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2018 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
27.03.2019 17:08 100/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych indywidualnych i zbiorowych Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2018 roku
13.03.2019 10:29 99/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
13.03.2019 10:26 98/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej
13.03.2019 10:22 97/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekotra Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
13.03.2019 10:18 96/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekotra Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-193 Knurów
13.03.2019 10:13 95/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów
13.03.2019 10:08 94/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
13.03.2019 10:06 93/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
13.03.2019 10:02 92/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna