Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2019 09:57 91/MZGLiA/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
13.03.2019 09:55 90/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
13.03.2019 09:47 89/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
01.03.2019 11:36 88/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie
28.02.2019 12:25 87/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Knurów w 2019 roku
28.02.2019 12:24 86/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja w drodze przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych
28.02.2019 12:22 85/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
28.02.2019 12:19 84/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
25.02.2019 13:10 83/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 39, będącej własnością Gminy Knurów, oznaczonej jako działka nr 2093/143
25.02.2019 12:51 82/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna