Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2019 08:19 71/MOSiR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki na 2019r.
18.02.2019 08:17 70/MOSiR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do zaciągania zobowiązań
18.02.2019 08:15 69/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby postępowań prowadzonych w danej komórce organizacyjnej oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów sporządzonych w tej komórce organizacyjnej
18.02.2019 08:14 68/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów do realizacji wniosków o uzyskanie informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Miasta Knurów
18.02.2019 08:11 67/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
18.02.2019 08:10 66/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
18.02.2019 08:09 65/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
18.02.2019 08:08 64/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej komisji
18.02.2019 08:06 63/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s opracowania "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Knurów za 2018 rok", "informacji o stanie mienia gminy - stan na dzień 31.12.2018r.", "Informacji wskazującej stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018"
18.02.2019 08:04 62/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Knurów w 2019 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna