Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2019 13:29 246/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacjęzdań publiznych w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Knurów w 2019 roku
25.06.2019 13:26 245/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
25.06.2019 13:15 244/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
25.06.2019 13:13 243/FB/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej isntytucji kultury Centrum Kultury w Knurowie za 2018r.
25.06.2019 13:10 242/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Knurów
25.06.2019 13:03 241/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
25.06.2019 13:02 240/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
25.06.2019 12:59 239/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
12.06.2019 12:08 238/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
12.06.2019 12:05 237/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania dotacji na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2019 roku na terenie Gminy Knurów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna