Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2019 12:01 236/MOSiR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia oraz zmiany wysokości cen i opłat za korzystanie z gminny obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
12.06.2019 11:59 235/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
12.06.2019 11:58 234/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
12.06.2019 11:56 233/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Knurów
12.06.2019 11:54 232/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej przy al. Piastów [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej
12.06.2019 11:52 231/MZGLiA/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
12.06.2019 11:50 230/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Niepodległości na okres jednego dnia tj. 10.06.2019r. w trybie bezprzetargowym
12.06.2019 11:44 229/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.06.2019 12:18 228/SO/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
10.06.2019 12:13 227/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna