Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2019 12:09 226/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.06.2019 12:01 225/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Dworocowej na okres do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
10.06.2019 11:58 224/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej na okres do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
10.06.2019 11:39 223/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 30/MZGLiA/2019 z dnia 10.02.2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów i zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
10.06.2019 11:37 222/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.06.2019 11:36 221/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
30.05.2019 10:37 220/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego do osób fizycznych, na sprzedaż działki nr 3574/25 położonej w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja stanowiącej własność Gminy Knurów, z przeznaczeniem pod budowę budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych
30.05.2019 10:33 219/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów" i projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów" oraz projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
30.05.2019 10:30 218/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
30.05.2019 10:28 217/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna