Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2019 10:27 216/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
30.05.2019 10:26 215/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę części gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 10.06.2019r. do 17.06.2019r. w trybie bezprzetargowym
30.05.2019 10:25 214/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Knurów darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej boczną drogę ul. Niepodległości w Knurowie
26.05.2019 09:03 213/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
26.05.2019 09:01 212/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznch w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
26.05.2019 08:59 211/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie - pani Barbarze Hankus
26.05.2019 08:52 210/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie - pani Marzenie Rudzewicz
26.05.2019 08:48 209/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie - panu Dariuszowi Dzindzio
10.06.2019 11:34 208a/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
26.05.2019 08:46 208/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna