Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2019 16:06 VII/98/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
24.04.2019 16:05 VII/97/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
24.04.2019 16:04 VII/96/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
24.04.2019 16:03 VII/95/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie
24.04.2019 16:01 Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
24.04.2019 15:57 VII/93/2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
24.04.2019 15:54 VII/92/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2019 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
24.04.2019 15:52 VII/91/2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
24.04.2019 15:49 VII/90/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej

poprzednia 1 2