Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2019 11:44 363/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
26.09.2019 11:43 362/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
26.09.2019 11:39 361/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
16.09.2019 08:30 360/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
16.09.2019 08:26 359/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
10.09.2019 10:24 358/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych nadzień 13 października 2019r.
10.09.2019 10:22 357/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 10:21 356/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 10:20 355/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 10:12 354/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna