Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2019 10:10 353/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przekazania uprawnień dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie do dokonywania zmian w planie finansowym zarządzanej przez niego jednostce na 2019 rok oraz do zaciągania zobowiązań
10.09.2019 10:07 352/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 09:59 351/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 303, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3348/65
10.09.2019 09:38 350A/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 09:37 350/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 09:36 349/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
10.09.2019 09:33 348/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od dnia złożenia zgodnych oświadczeń obu stron do 31.10.2019r. w trybie bezprzetargowym
10.09.2019 09:31 347/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 09:26 346/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
10.09.2019 09:26 345/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna