Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2019 12:46 334/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
27.08.2019 12:45 333/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
27.08.2019 12:43 332/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
27.08.2019 12:42 331/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży dwóch nieruchomości zbudowanych położonych w Knurowie przy ul. Dworocowej 29, Dworcowej 31, stanowiących własność Gminy Knurów w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
10.09.2019 09:13 330A/SO/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
27.08.2019 12:39 330/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 357/25 położonej w Knurowie ul. Tęczowej stanowiącej własność Gminy Knurów, z przeznaczeniem pod budowę bdynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych
14.08.2019 09:31 329/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym na terenie Gminy Knurów w 2019 roku
14.08.2019 09:26 328/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzertargowej
14.08.2019 09:24 327/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Knurów położonych w Knurowie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
14.08.2019 09:19 326/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna