Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 10:07 513/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
02.01.2020 09:56 512/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
02.01.2020 09:54 511/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
02.01.2020 09:48 510/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
02.01.2020 09:46 509/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
02.01.2020 09:44 508/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Pocztowej na okres do 31.03.2020r. w trybie bezprzetargowym
02.01.2020 09:41 507/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"
02.01.2020 09:39 506/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
02.01.2020 09:34 505/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
02.01.2020 09:32 504/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna