Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2019 12:34 493/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
24.12.2019 12:33 492/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
24.12.2019 12:30 491/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów do realizacji wniosków o uzyskanie informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacji i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Miasta Knurów
24.12.2019 12:28 490/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby postępowań prowadzonych w danej komórce organizacyjnej oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów sporządzonych w tej komórce organizacyjnej
24.12.2019 12:25 489/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Rybnej na okres do 31.03.2020r. w trybie bezprzetargowym
24.12.2019 12:23 488/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul.1 Maja na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
24.12.2019 12:22 487/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
24.12.2019 12:21 486/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
24.12.2019 12:18 485/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
24.12.2019 12:15 484/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna