Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 11:19 483/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Dworcowej na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
20.12.2019 11:13 482/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
20.12.2019 11:11 481/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
20.12.2019 11:08 480/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"
20.12.2019 11:06 479/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
20.12.2019 11:05 478/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s odwołania Pani Teresy Bochenek ze stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T.W. Wilsona 22, 44-190 Knurów
20.12.2019 11:03 477/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Dworcowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi jako działki nr 1860/3, 1859/2, 1861/13 stanowiącej własność Gminy Knurów w trybie bezprzetargowym
20.12.2019 11:01 476/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
20.12.2019 11:00 475/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Marii Konopnickiej [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
19.12.2019 09:13 474/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna