Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.04.2020 16:57 XXIII/288/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022
22.04.2020 16:55 XXIII/287/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
22.04.2020 16:53 XXIII/286/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Knurów
22.04.2020 16:52 XXIII/285/2020 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
22.04.2020 16:50 XXIII/284/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
22.04.2020 16:48 XXIII/283/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2020 roku
22.04.2020 16:47 XXIII/282/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów (Rejon ulic Rakoniewskiego – Wilsona)
22.04.2020 16:45 XXIII/281/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
22.04.2020 16:43 XXIII/280/2020 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego – „Rejon Farskie Pola”
22.04.2020 16:41 XXIII/279/2020 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej

poprzednia 1 2 3 4 następna