Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2015 16:05 Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
03.07.2015 12:39 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Wymiana rur zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku Zespołu Szkół nr 1”
17.06.2015 09:54 Ogłoszenie o zamówieniu - „Wymiana rur zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku Zespołu Szkół nr 1”
13.05.2015 17:08 Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dla MP-2 w Knurowie”
13.05.2015 17:07 Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dla MP-3 w Knurowie”
13.05.2015 17:04 Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dla MP-7 w Knurowie”
13.05.2015 17:02 Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dla MP-12 w Knurowie”
13.05.2015 17:00 Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa artykułów żywnościowych w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dla ZSP w Knurowie”
11.05.2015 18:40 Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa klatki schodowej wraz z windą w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2”
24.04.2015 12:31 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa klatki schodowej wraz z windą w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2"

1 2 3 4 5 6 następna