Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2010 14:29 XLVI/701/10 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego i prosektorium w Knurowie przy ul. Floriana 5
29.04.2010 14:27 XLVI/700/10 Uchwała w sprawie ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania z usług domu przedpogrzebowego wraz z prosektorium w Knurowie, ul. Floriana 5
29.04.2010 14:24 XLVI/699/10 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację Projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"
29.04.2010 14:21 XLVI/698/10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
29.04.2010 14:18 XLVI/697/10 Uchwała w sprawie określenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
29.04.2010 14:15 XLVI/696/10 Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów za I półrocze
29.04.2010 14:12 XLVI/695/10 Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
29.04.2010 14:10 XLVI/694/10 Uchwała w sprawie lokowania wolnych środków
29.04.2010 14:08 XLVI/693/10 Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
29.04.2010 14:04 XLVI/692/10 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/647/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 13.01.2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna