Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2020 07:46 190/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
01.07.2020 07:45 189/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 30.06.2020r. do 13.07.2020r. w trybie bezprzetargowym
30.06.2020 07:53 188/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Witosa na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
15.06.2020 08:34 187/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonej XI edycji konkursu pt. "KNURÓW - DOBRE PRZYKŁADY"
15.06.2020 08:33 186/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
15.06.2020 08:31 185/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedstawienia Raportu o stanie Gminy Kurów za rok 2019
15.06.2020 08:30 184/MOPS/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
15.06.2020 08:28 183/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
15.06.2020 08:26 182/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
15.06.2020 08:24 181/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pani Annie Misiurze do realizacji i rozliczenia projektu pn "ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna