Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2020 08:23 180/SO/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
15.06.2020 08:22 179/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządzenia Nr 110/OR/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.04.2020r. w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów
15.06.2020 08:21 178/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
15.06.2020 08:15 177/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego - garażu położonego w Knurowie przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
15.06.2020 08:14 176/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
15.06.2020 08:13 175/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2020/2021
15.06.2020 08:12 174/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
15.06.2020 08:11 173/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie ul. Targowej i ul. Szpitalnej stanowiącej własność Gminy Knurów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1725/4
15.06.2020 08:10 172/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie w rejonie ul. Powstańców i ul. Jordana, stanowiących własność Gminy Knurów, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 2140/87 i nr 2148/87
15.06.2020 08:09 171/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, stanowiących własność Gminy Knurów, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna