Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2020 13:26 160/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłużenia powierzenia pani Barbarze Starek stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów
04.06.2020 13:25 159/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
04.06.2020 13:24 158/FB/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
04.06.2020 13:22 157/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 135/MCE/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.05.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie-pani Annie Misiurze, do realizacji i rozliczenia projektu pn. "ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów: współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
04.06.2020 13:21 156/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejskiego Żłobka "Kraina Maluszka" w Knurowie
04.06.2020 13:19 155/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
04.06.2020 13:17 154/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
04.06.2020 13:16 153/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Knurów darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 202/7 położoną przy ul. ks. A. Kozielka w Knurowie
04.06.2020 13:14 152/ZP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II - Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie"
04.06.2020 13:13 151/MCE/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna