Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2007 15:09 XLIX/647/2006 Uchwała w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
09.01.2007 15:03 LVI/721/2006 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków
09.01.2007 14:59 LV/697/2006 W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
27.10.2006 11:57 LVI/723/2006 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie i objęcie w zamian akcji.
27.10.2006 10:50 LVI/719/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
26.10.2006 15:14 LVI/719/06 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurowa przyjętego Uchwałą Nr XVII/141/99 Rady Miejskiej w Knurow
25.10.2006 11:28 LIII/679/2006 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego przy ulicy Cichej.
09.10.2006 10:05 LV/699/2006 Uchwała Nr LV/699/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 28 września 2006r.w sprawie: wszczęcia procedury zmierzającej do przyłączenia do miasta Knurów części dzielnicy Bojków (...)
06.09.2006 14:36 Uchwała Nr LIII/678/2006 Uchwała Nr LIII/678/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 24.08.2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/519/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody (...)
24.05.2006 14:44 XLIX/650/2006 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie przystąpienia do porozumienia partnerskiego ze Starostwem Tarnogórskim w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania

poprzednia 1 2 3 następna