Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2011 14:44 NE/18/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątkowych
01.07.2011 08:51 16/NE/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
01.07.2011 08:47 14/NK/2011 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie udzielenia 2 godzin wolnych od pracy w czerwcu 2011 r. w ramach równoważnego czasu pracy.
01.07.2011 08:44 NE/13/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia upoważnienia dla podinspektora działu finansowo-księgowego
08.06.2011 09:04 NE/12/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu Panu Waldemarowi Kośmidrowi
08.06.2011 09:01 NE/11/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami słuzbowymi pracowników
13.05.2011 08:44 09/NE/2011 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie przyjęcia Instrukcji gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w MOSiR Knurów
29.04.2011 10:15 10/NE/2011 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
25.03.2011 13:22 Nr 8/NK/11 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie udzielenia 2 godzin wolnych od pracy w marcu 2011 r.
16.03.2011 07:30 07/ZAT/2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

poprzednia 1 2 3 następna