Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 15:31 ZP. 271.2.23.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 1.
16.04.2019 14:36 ZP.271.2.27.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja serwerów
15.04.2019 15:29 ZP.271.2.21.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
12.04.2019 08:37 ZP.271.2.23.2019 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
11.04.2019 14:47 ZP.271.2.11.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie.
11.04.2019 14:27 ZP.271.2.19.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”.
11.04.2019 14:23 ZP.271.2.16.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
11.04.2019 13:57 ZP.271.2.26.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów
04.04.2019 12:42 ZP.271.2.15.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
04.04.2019 11:45 ZP.271.2.13.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”

1 2 3 4 5 6 następna