Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 13:23 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 5 i 6.
18.05.2020 13:06 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 2 i 4.
14.05.2020 10:47 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 3.
11.05.2020 13:02 ZP.271.2.21.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
08.05.2020 13:15 ZP.271.2.17.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:„Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
08.05.2020 10:33 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 1 i 7.
29.04.2020 14:00 ZP.271.2.8.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)
22.04.2020 16:04 ZP.271.2.12.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie.
15.04.2020 11:25 ZP.271.2.11.2020 Informacja o wyborze ofert w postepowanoiu pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów, Zadanie 2: Remont nawierzchni dróg tymczasowych z użyciem płyt wielootworowych
02.04.2020 14:02 ZP.271.2.13.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Modernizacja serwerów".

1 2 3 4 5 6 następna