Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2011 14:47 VI/83/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r.
02.05.2011 14:43 VI/82/11 Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów"
02.05.2011 14:40 VI/81/11 Uchwała w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom...
02.05.2011 14:37 VI/80/11 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów
02.05.2011 14:34 VI/79/11 Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3
02.05.2011 14:31 VI/78/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2009 r.
02.05.2011 14:29 VI/77/11 Uchwała w sprawie nadania MSP Nr 9 w Knurowie z siedzibą w Knurowie przy Alei Lipowej Nr 12 imienia Marii Konopnickiej
02.05.2011 14:25 VI/76/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
02.05.2011 14:23 VI/75/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r.
02.05.2011 14:21 VI/74/11 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna