Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2016 11:40 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w panie finansowym MZGLiA w Knurowie na 2012 rok
05.12.2012 15:13 Zarządzenie Dyrektora w spr. wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w MZGLiA w Knurowie"
19.11.2012 13:11 Zarządzenie Dyrektora w spr. wykorzystania urlow wypoczynkowych za 2012 rok
31.10.2012 12:29 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w IV kwartale 2012 r
31.08.2012 08:16 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w miesiącu wrześniu 2012 r. [0] (31.08.2012)
14.06.2012 09:39 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do Działu Księgowości
11.06.2012 09:16 Zarządzenie Dyrektora w spr. zmiany zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w spr. wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA na rok 2012
17.05.2012 07:54 Zarządzenie Dyrektora w spr. zatwierdzenia zmiany planu finansowego Miejskiego Zespolu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2012 rok.
30.04.2012 13:37 zarządzenie w spr. zatwierdzenia zmian planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2012 r.
13.04.2012 11:32 zarządzenie w spr. wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespolu Gospodarki lokalowej i Administracji w Knurowie

1 2 następna