Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2013 10:30 XXIX/448/13 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
07.03.2013 10:28 XXIX/447/13 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013
07.03.2013 10:26 XXIX/446/13 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
07.03.2013 10:25 XXIX/445/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy...
07.03.2013 10:22 XXIX/444/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania, na czas określony 15 lat, nieruchomości położonej w Knurowie...
07.03.2013 10:20 XXIX/443/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego efektem którego będzie opracowanie i realizacja dokumentu pn. „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego...
07.03.2013 10:17 XXIX/442/13 Uchwała w sprawie oddania w najem pomieszczeń dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Knurów
07.03.2013 10:15 XXIX/441/13 Uchwała w sprawie oddania w najem pomieszczenia przeznaczonego pod bankomat
07.03.2013 10:13 XXIX/440/13 Uchwała w sprawie oddania w najem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Przeglądu Lokalnego

poprzednia 1 2