Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2013 10:26 Projekt uchwały w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
22.02.2013 10:24 Projekt uchwały w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013
22.02.2013 10:22 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
22.02.2013 10:19 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy drogi woj.
22.02.2013 10:15 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania, na czas określony 15lat, nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. K. Wielkiego
22.02.2013 10:13 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego efektem którego będzie opracowanie i realizacja dokumentu. "Strategia wzmacniania potencjału..."
22.02.2013 10:05 Projekt uchwały w sprawie: oddania w najem pomieszczeń dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Knurów
22.02.2013 10:01 Projekt uchwały w sprawie: oddania w najem pomieszczenia przeznaczonego pod bankomat
22.02.2013 09:59 Projekt uchwały w sprawie: oddania w najem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Przeglądu Lokalnego

poprzednia 1 2