Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2013 13:14 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2012 r.
13.06.2013 13:09 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej
13.06.2013 13:06 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924 w latach 2013 – 2014
13.06.2013 13:05 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.
13.06.2013 13:01 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2013 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców
13.06.2013 12:59 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
13.06.2013 12:51 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu: „Piapy-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
13.06.2013 12:50 Projekt uchwały w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
13.06.2013 12:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok
13.06.2013 12:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2013 rok

poprzednia 1 2 3 następna