Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2013 15:15 XXXIV/513/13 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej...
26.06.2013 15:13 XXXIV/512/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924 w latach 2013 – 2014
26.06.2013 15:10 XXXIV/511/13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.
26.06.2013 15:08 XXXIV/510/13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2013 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej...
26.06.2013 14:59 XXXIV/509/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
26.06.2013 14:58 XXXIV/508/13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu: „Piapy-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
26.06.2013 14:55 XXXIV/507/13 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
26.06.2013 14:53 XXXIV/506/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
26.06.2013 14:47 XXXIV/505/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
26.06.2013 14:46 XXXIV/504/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

poprzednia 1 2 3 następna