Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 11:46 XLI/589/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
23.12.2013 11:44 XLI/588/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
23.12.2013 11:43 XLI/587/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
23.12.2013 11:42 XLI/586/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
23.12.2013 11:40 XLI/585/13 Uchwała w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/555/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów
23.12.2013 11:38 XLI/584/13 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji
23.12.2013 11:35 XLI/583/13 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym
23.12.2013 11:32 XLI/582/13 Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie
23.12.2013 11:27 XLI/581/13 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/557/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.09.2013r.
23.12.2013 11:15 XLI/580/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie MOPP w Knurowie w 2014r. przez Powiat Gliwicki

poprzednia 1 2 3 następna