Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2014 11:36 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Zwycięstwa 34 w Knurowie
29.08.2014 17:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie
27.08.2014 14:41 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
11.08.2014 14:20 TA-I.181.7.14 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie
31.07.2014 10:42 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
08.07.2014 09:57 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie
18.06.2014 16:02 Ogł. o udzieleniu zamówienia na wykonanie wymiany pokryć dachowych papowych, z dachówki ceramicznej oraz blachodachówki wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych i użytkowych
13.06.2014 13:23 TA-I.181.6.14 Ogł. o wyborze oferty na wykonanie wymiany pokryć dachowych papowych, z dachówki ceramicznej oraz blachodachówki wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych i użytkowych
13.05.2014 13:50 Ogł. o zamówieniu na wykonanie wymiany pokryć dachowych papowych, z dachówki ceramicznej oraz blachodachówki wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych i użytkowych
07.05.2014 14:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych budynku handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

poprzednia 1 2 3 następna