Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2015 11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
09.04.2015 11:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
09.04.2015 11:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/37/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2015 rok z późniejszymi zmianami
09.04.2015 10:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
09.04.2015 10:55 Projekt uchwały w sprawie sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Ogniska
09.04.2015 10:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów
09.04.2015 10:51 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.04.2015 10:50 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
09.04.2015 10:49 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.04.2015 10:46 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Knurów do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy w sprawie realizacji i dofinansowania Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 następna